­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

imps rejnus oldrich Vysokoškolský pedagog

Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Absolvent katedry ekonomiky a řízení strojní fakulty VUT v Brně. Úspěšné zakončení vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně v oboru finance. Od 10. 11. 2003 jmenován profesorem v oboru odvětvová ekonomika a management.

Profesní kariéru začínal ve ŠKODA Plzeň jako vedoucí plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na generálním ředitelství koncernu. Poté nastoupil jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde postupně přednášel předměty Ekonomické teorie, Podnikatelská agenda, Finanční trhy a Cenné papíry a burzy. Osm let zde rovněž působil jako vedoucí ústavu financí.

Nyní garantuje a přednáší předměty Finanční trhy a Cenné papíry a burzy. Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je členem vědecké rady, dále je členem Rady studijního programu Ekonomika a management, garantem magisterského studijního oboru Podnikové finance a obchod a členem oborové rady doktorského studijního programu "Ekonomika a management. Na Ekonomicko-správní fakultě je členem vědecké rady. Na obou univerzitách je školitelem doktorandů a předsedou státních zkušebních komisí bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Je autorem dvou úspěšných monografií, více jak třiceti původních vědeckých prací, více jak padesáti příspěvků na mezinárodních kongresech a vědeckých konferencích a autorem mnoha studijních textů a dalších publikací. Uskutečnil několik set odborných přednášek týkajících se zprvu problematiky československé energetiky, posléze české daňové soustavy a od roku 1990 se zaměřením na problematiku vývoje českého a světového finančního trhu.

Dále je členem akademické rady B.I.B.S, členem vědecké rady nakladatelství Key Publishing a v minulých letech byl rovněž členem „Moravské záchranné ekonomické komise" (MOZEK) jihomoravského hejtmana.

Read more

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

imps plaminek jiri Lektor, konzultant, facilitátor a mediátor

 *nový lektor v programu*

Lektor, konzultant, facilitátor a mediátor. Preferuje tři témata: (1) management a leadership, (2) řešení konfliktů a problémů a (3) přípravu firemních specialistů - facilitátorů, lektorů, koučů a mediátorů.

Napsal zhruba dvacet knih, množství odborných či popularizujících článků a dlouhou řadu e-learningových programů, tréninkových programů, her a testů. Je autorem teorie vitality a spoluautorem metodiky Management by Competencies (R).

Ve své práci vychází z myšlenek tří českých velikánů - Jana Ámose Komenského, Josefa Švejka a Járy Cimrmana. Ámosova hravost, Švejkova prostota a Cimrmanova všestrannost - to jsou ideály, ke kterým nemotorně směřuje. Zarputile tvrdí, že kdo si při práci hraje, udělá víc.

Read more

Bc. Magdalena Ožanová

Bc. Magdalena Ožanová

imps ozanova magdalenaBc. Magdalena Ožanová 

Lektor, poradce

 

Bohaté zkušenosti z manažerské i podnikatelské sféry. Praxe v řízení týmů, formování skupin, organizačních činnostech, obchodování, kontrolních činnostech, řízení změn, zavádění ISO, a dalších činnostech souvisejících s chodem organizací.

V současnosti specializace na:

 • biostrukturální analýzu – švýcarská metoda typologie osobnosti
 • poradenství v osobnostním rozvoji (grafologie, BAUM test)
 • řízení lidských zdrojů
 • mozkový jogging zaměřený především na rozvoj emoční inteligence a kreativity, práci s myšlenkovými mapami
 • semináře „Úspěch je nikdy nekončící cesta" zaměřené na skloubení úspěchu viditelného navenek s osobní vnitřní spokojeností

Read more

Ing. Zdeněk Ožana

Ing. Zdeněk Ožana

imps ozana zdenek Lektor, konzultant

Při své lektorské a poradenské práci čerpá ze svých dlouholetých zkušeností jak z oblasti manažerské činnosti, tak z oblasti podnikatelského působení. Praxe v řízení výrobního podniku, vytváření procesů, obchodování, kontrolních činnostech, řízení změn, a dalších činnostech souvisejících s chodem společnosti. Bohaté zkušenosti s vedením týmů v oblasti bankovnictví.

V současnosti specializace na:

 • Manažerské dovednosti
 • Řízení společnosti podle cílů
 • Prodejní dovednosti
 • Nábory a výběry lidí

Individuální konzultace

Read more

Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

imps korecki zbysek Vysokoškolský pedagog

V současné době zastává funkci vedoucího katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

Akademickou kariéru zahájil v roce 2006, kdy v předchozím období zastával funkci náčelníka operačního odboru a následně náčelníka odboru implementace outsourcingu na Velitelství logistické a zdravotnické podpory ve Staré Boleslavi.

Akademický tiutl Ph.D. získal v roce 2007 ve studijním programu Teorie obrany státu – Vojenská logistika.

Vyučuje předměty související s řízením zásobovacího řetězce na Univerzitě obrany a zahraničních vzdělávacích institucích v Bulharsku (Národní univerzita obrany Veliko Arnovo), v Maďarsku (Univerzita národní obrany), Srbsku (Vojenská akademie v Bělehradě) a Slovensku (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánka).

Současně vyučuje předmět Bezpečnostní problematika rozvojových zemí a Politické procesy rozvojových zemí na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií při Mendelově univerzitě v Brně.

Read more

Ing. Ivan Jukl, MBA

Ing. Ivan Jukl, MBA

imps jukl ivan Manažer, lektor

Je momentálně vrchním ředitelem ekonomické sekce ministerstva zahraničních věcí ČR, kam letos počátkem května přišel po šestiletém působení v čele České agentury na podporu obchodu CzechTrade. Kromě řízení této vládní agentury, jejímž posláním je asistovat firmám při jejich zahraniční expanzi, se v posledních letech věnoval přednáškové činnosti na toto téma se zvláštním zaměřením na manažerské výzvy v oblasti tzv. ekonomické diplomacie. Své názory též pravidelně publikuje ve všech významných médiích monitorujících ekonomiku a obchod. Jeho filosofií je, že v zájmu daňových poplatníků by se stát měl snažit přemýšlet a chovat jako firma, což ale také znamená nebát se zpětné vazby a kontroly kvality své práce od občanů a podniků, nikoli jen od dalších úředníků. Od roku 2009 též přednáší o konkurenceschopnosti a podílel se na přípravě některých kapitol „Strategického rámce konkurenceschopnosti ČR", kterou v roce 2011 vydala Národní ekonomická rada vlády.

Inspiraci pro svoji práci dlouhodobě čerpá v Severní Evropě, která je nejen místem s vysokou úrovní efektivity státních institucí, ale také místem, kde má díky svému působení v diplomacii (před nástupem do CzechTrade) spoustu pracovních i nepracovních kontaktů. Je velkým obdivovatelem britské reality show The Apprentice a po vzoru britských vysokých škol by ji nejraději učinil součástí osnov vyšších obchodních a ekonomických studií v Čechách.

Read more

Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

imps janouch viktor Konzultant pro internetový marketing, lektor

 *nový lektor v programu*

Ing. Viktor Janouch, Ph.D. , je na slovo vzatý profesionál ve sféře marketingu
a v oblasti podnikových informačních systémů. Absolvoval doktorandské studium Řízení a ekonomika podniku (téma disertační práce: Marketingová komunikace na webových stránkách), je univerzitně vzdělán v oboru ekonomika
a management. Pan Janouch disponuje pestrými zkušenostmi z vrcholového managementu, pracoval jako generální ředitel, předseda představenstva, předseda dozorčí rady. Aktuálně působí jako konzultant, především pro internetový marketing, a také jako pedagog a lektor (Univerzita Pardubice, agentura Czech Trade, Hospodářská komora ČR, agentura Sario SK).

Je autorem dvou knižních bestsellerů o marketingu na internetu:

 • 333 tipů a triků pro internetový marketing (Computer Press, 2011)
 • Internetový marketing (Computer Press, 2010)

Je také autorem vysokoškolských skript Podnikové informační systémy (Univerzita Pardubice, 2012), spoluautorem vědecké publikace Diferencované řízení vztahů se zákazníky (Grada, 2009), autorem softwarové aplikace pro finanční management ECON, tvůrcem akreditovaného e-learningového rekvalifikačního kurzu Marketing na internetu, a napsal řadu odborných článků pro tištěná
i webová informační média.

Read more

Ing. Jan Hruška

Ing. Jan Hruška

imps hruska jan Metodik, lektor, profesionální business a life kouč

Aktuálně vede divizi INTEGRAL HEADWAY skupiny Alpinautic, s.r.o., kterou založil a v letech 1998 - 2006 v pozici ředitele vedl.

V rámci odborné činnosti využívá zkušeností získaných při vedení vlastní společnosti, z celé řady špičkových tréninků, kterými prošel doma i v zahraničí (Výcviky koučů a Trénink trenérů - Erickson Coaching International - Canada, Level I+II Spiral Dynamics Integral, dlouhodobý výcvik v PCA psychoterapii .). Praktické zkušenosti čerpá z dlouholetého profesionálního působení ve firemní sféře.

Jako lektor a metodik se podílí na tvorbě a realizaci rozvojových projektů, především v oblasti leadershipu, sebepoznání a osobnostního a spirituálního rozvoje. Vede nebo se spolupodílí na několika výcvicích koučů, a programech koučování pro manažery. Jan Hruška působí jako metodický garant jednoho ze sedmi světových "ohnisek" pro využití nástroje Online PeopleSCAN a rozvoj oblasti Spirální integrální dynamiky (CZ a SK).

Jako profesionální business a life kouč spolupracuje s řadou významných společností, kde v rámci individuálního i týmového koučinku spolupracuje především s TOP a strategickou úrovní manažerů. V rámci CSR působí jako life kouč v nadaci Tomáš.

Vybrané reference: Česká spořitelna, a.s.; ČEZ, a.s; KB, a.s.; Raiffaisen Bank, a.s.; Skanska, a.s.; Škoda-auto, a.s.; T-mobile, a.s; a další.

Jan Hruška je členem řady odborných organizací, v letech 2005-2007. Působil jako president sdružení pro zážitkové vzdělávání PSZV; v letech 2008-2012 pracoval jako člen předsednictva CAKO - České asociace koučů.

Read more

Roman Fišer, Dipl. Mngmt.

Roman Fišer, Dipl. Mngmt.

imps fiser roman Konzultant pro strategický a projektový management, lektor

Roman Fišer začínal na počátku 90tých let jako ředitel soukromé firmy. Management jako disciplína ho však uchvátil natolik, že již od roku 1994 působí jako projektový manažer, konzultant, student a později i lektor managementu v rámci MBA vzdělávání. Jeho specializací je generalizace – design, návrh a řízení komplexních revitalizačních (nebo vitalizačních) projektů firem pro něj vždy byly výzvou. Jeho doménou je kombinace tvrdých manažerských metod a nástrojů a měkkých přístupů založených na respektu k člověku a jeho neuvěřitelnému potenciálu. Projekty jsou pro něj prostředím, ve kterém lze vždy znovu a znovu zpochybnit zavedené postupy a hledat nové cesty, které jsou vlastní lidem, kteří projekt realizují.

Již více než deset let trvá jeho spolupráce s Jirkou Plamínkem, se kterým zformulovali originální metodiku Management by Competencies®, která je dnes široce využívaná v rámci českých i zahraničních firem. Od roku 2009 spolupracuje se společností ATTN jako hlavní metodik při vývoji unikátního software pro řízení výkonnosti ATTIS, který v sobě integruje praktickou podporu strategického řízení a BalancedScorecard, procesního a projektového řízení, řízení a hodnocení výkonu a řízení a hodnocení kompetencí (kompetenční modely).

Read more

Doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

imps cizinska romana Vysokoškolský pedagog

Vystudovala Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, kde v roce 2005 obhájila disertační práci na téma Finanční management nadnárodních podniků. Habilitační práci obhájila v roce 2008 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako docentka Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně a rovněž jako vedoucí Katedry finančního řízení podniku Škoda Auto, a. s. Vysoké školy. Vyučuje a garantuje předměty podnikových financí v bakalářských i magisterských studijních oborech a pravidelně přednáší i v rámci finančních modulů středoevropských studií Executive MBA Dominikánské univerzity v Chicagu a VUT v Brně. Kromě pedagogické činnosti absolvovala tříměsíční studijní stáž ve finském Tampere, odborné stáže v podnikové praxi a podílela se na řešení několika grantových projektů. Je autorkou či spoluautorkou pěti monografií a řady konferenčních příspěvků.

Read more

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

imps jiri blazek Vysokoškolský pedagog

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po dvě funkční období vykonával funkci děkana Právnické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době je vedoucím Katedry finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je nejen členem její vědecké rady, ale i členem Oborové rady (program Teoretické právní vědy) a Oborové komise (obory Finanční právo a finanční vědy a Finanční právo a finanční vědy (pol.)).

Read more

Doc. Ing. František Bartes, CSc.

Doc. Ing. František Bartes, CSc.

imps bartes frantisek Vysokoškolský pedagog

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku strategie konkurenčních střetů a Competitive Intelligence. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby. Ve stejném oboru obhájil kandidátskou disertační práci. Habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, na fakultě podnikohospodářské na téma Ofenzivní pojetí konkurenčního boje firmy. Má dlouhodobé poradenské a konzultační zkušenosti. Vydal osm knih, ve kterých se zabývá problematikou přípravy a řízení konkurenčního střetu firmy.

 

Read more

 

­