­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Řízení kurzu probíhá v několika rovinách:

Programové řízení:
Ing. Ludmila Sklenářová, MBA, statutární ředitelka IMPS, a.s.

Management:
Kamila Richterová, manažerka vzdělávání

Odborná komise:
Další součástí řídící struktury programu MBA je odborná komise.

Odbornou komisi tvoří:

Ing. Zdeněk Ožana – obor management
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. – obor obchod a marketing
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – obor finance

Závěrečná písemná práce - DISERTACE

  • zpracování a obhájení závěrečné písemné práce je předpokladem ukončení studijního programu MBA, kterou posluchač strukturuje v průběhu studia
  • tematicky budou písemné práce v maximální možné míře zaměřeny na řešení konkrétních problémů z oblasti pracovních aktivit účastníka studijního programu
  • téma si navrhuje každý účastník studijního programu individuálně. Definitivní zaměření písemné práce odsouhlasí odborný garant, který bude zároveň konzultantem práce

 

Mlčenlivost
Písemné projekty: Informace a data uveřejněná ve Vašich písemných projektech a dalších materiálech jsou k dispozici pouze hodnotitelům prací. Vaše písemné projekty - či jejich části nesmí být bez Vašeho souhlasu publikovány.

isg plant pruhl

­