­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Cena studia 50 000,- Kč, plus zákonné DPH

Cena studia krom jiného zahrnuje:

  • Přihlášku a vstupní informační pohovor
  • Výukové materiály k jednotlivým modulům, v tištěné i v elektronické podobě
  • Telefonické a e-mailové konzultace lektorů k absolvovanému kurzu
  • Coffey breaky po čas výuky

Cenu studia lze uhradit jednorázově, nebo nadvakrát, a to vždy před zahájením prvního, resp. druhého semestru.
Jiný splátkový systém se případně stanovuje vždy individuálně, po osobním pohovoru s uchazečem
o studium.

 Přihláška

­