­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH SPOJENÝ S DISKUZÍ A WORKSHOPEM

JUDr. Robert Krč, Ph.D.

Je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE z roku 2013 a druhého vydání komentáře od nakladatelství CODEXIS z tohoto roku. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2006 a 2007 jednal jménem České republiky o revizi přezkumných směrnic v rámci pracovní skupiny Rady EU. Doktorské studium i rigorózní zkoušku absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách doma nebo v zahraničí. V současné době je aktivní v akademické sféře i jako expert a manager v rámci twinningových projektů týkajících se veřejných zakázek pořádaných Evropskou komisí. Je korespondentem za Českou republiku pro odborný časopis zabývající se veřejnými zakázkami - European Procurement & Public Private Partnerships Law Review.

Cíle a obsahová náplň semináře:

HHlavním cílem semináře je poskytnout základní přehled o schvalovaném zcela novém zákonu o veřejných zakázkách (v době konání semináře již vyjde s největším pravděpodobností jeho znění ve Sbírce zákonů). 

Nový zákon vychází z nových evropských zadávacích směrnic a navíc v sobě zahrnuje úpravu koncesí a PPP projektů.  Dále obsahuje mnoho změn oproti stávajícímu zákonu o veřejných zakázkách.

           

Druhým cílem semináře je interaktivně a detailně se zabývat problematikou předem navrženou účastníky kurzu v souvislosti s novým zákonem

i s veřejnými zakázkami obecně.

Organizace semináře

Jednodenní seminář v rozsahu 5 hodin.  Maximální počet účastníků je omezen na 15 osob z důvodu zaměření semináře na konkrétní potřeby účastníků.

Termín konání nyní není vypsán

Ranní blok  9 hod. –  12 hod.

Základní přehled nového zákona o veřejných zakázkách a jeho základní východiska, struktura a návaznosti, nové instituty zákona, změny oproti dosavadní právní úpravě.

Přestávka na oběd 12-12.30

Odpolední blok 12.30 -  14.00

Workshop a diskuze - problematika předem navržená účastníky semináře související s novým zákonem i s veřejnými zakázkami obecně.

Forma výuky:

Přednáška, workshop a diskuze mezi přednášejícím a účastníky.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu

4 300,-Kč za účastníka kurzu. (maximální počet 15 účastníků)

­