­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Zvládání konfliktních situací

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům přehled o moderních metodách analýzy a řešení konfliktních situací. S ohledem na dennodenní kontakt některých zaměstnanců s občany a jinými subjekty je cílem kurzu usnadnit absolventům výběr vhodných metod, užívání a posuzování nejčastěji používaných technik vyjednávání, mediace a řešení problémů.

 

Co získá účastník seminářů:

Kurz je určen pro ty, kteří se často setkávají s konfliktními situacemi na pracovišti a chtěli by je umět efektivně řešit. Absolvování kurzu účastníkům usnadní pochopení a využití základních faktorů, kteřé rozhodují o úspěchu při řešení konfliktních situací. Těmito faktory jsou především osobnosti a zájmy zúčastněných stran, analýza vlivu a vyjednávacích dovedností, strategické aspekty a příprava na jednání. Získáné znalosti umožní účastníkům rovněž srovnat zájmy a vlivy podnikatelských subjektů, občanských sdružení a iniciativ, samospráv a partnerských orgánů veřejné správy.

 

Lektor:

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

 

Cena kurzu:

včetně DPH 1 590,-

Účastník kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

­