­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Management lidských zdrojů v kostce

 

I. Modul: Strategické řízení lidských zdrojů, systém managementu lidských zdrojů

Cíle:
 • uvědomit si zásady strategického přístupu k managemntu lidských zdrojů
 • seznámit se s klíčovými faktory výkonu organizace jejich praktickým propojením s efektivním řízením lidských zdrojů  
 • zvládnout základní postupy tvorby strategie řízení lidských zdrojů
 • mít přehled o očekávaných kompetencích personálních manažerů a specialistů a způsobech jejich rozvoje
 • získat základní informace o možnostech a trendech v organizaci personálních útvarů
 • naučit se vytvářet efektivní systém řízení lidských zdrojů

 

Obsah:
 • strategický přístup k managementu lidských zdrojů
 • jak prakticky podporovat strategickou sílu významu managementu lidských zdrojů v rámci celkového řízení firmy
 • role útvaru lidských zdrojů, možná organizace personálního útvaru
 • role a osobnost profesionálů v oblasti ŘLZ, kompetence nutné pro efektivní výkon činnosti v oblasti ŘLZ, sebehodnocení aktuální vlastní úrovně požadovaných kompetencí. Možnosti rozvoje kompetencí profesionála ŘLZ 
 • klíčové faktory výkonu organizace, propojení faktorů výkonu organizace. rozvoj firemní kultury v praxi, role personalistů při změně, rozvoji firemní kultury

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 
Lektor: PhDr. Zdeňka Brázdová

 

II. Modul: Nábor a výběr zaměstnanců jako nástroj personálního marketingu

Cíle:
 • seznámit se s procesem náboru a výběru zaměstnanců jako součástí personálního marketingu
 • naučit se systémově řídit proces výběru zaměstnanců včetně výběru a realizace vhodných metod výběru

 

Obsah:
 • personální marketing - interní x externí personální marketing
 • uplatnění marketingových nástrojů v managementu lidských zdrojů
 • fáze náboru a výběru zaměstnanců
 • nástroje získávání zaměstnanců, trendy
 • metody výběru a zásady jejich efektivní realizace
 • efektivní výběrový rozhovor jako jeden ze základních nástrojů výběru

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 
Lektor: Mgr. Andrea Drlá

 

III. Modul: Řízení a hodnocení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců

Cíle:
 • zvládnout základní zásady pro řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
 • získat návody, jak vytvořit, případně zefektivnit systém hodnocení zaměstnanců

 

Obsah:
 • systémový přístup k řízení pracovního výkonu (Performance Management ve vazbě na firemní strategii, aktuální situaci ve vnějším i vnitřním prostředí firmy
 • fáze řízení pracovního výkonu, praktické inspirace k jejich efektivní realizaci
 • role personalistů v procesu řízení a hodnocení pracovního výkonu
 • kroky tvorby případné revize systému hodnocení zaměstnanců
 • metody hodnocení výkonu zaměstnanců, trendy v jejich využití
 • zásady efektivního vedení hodnotícího rozhovoru
 • jakých chyb se vyvarovat v praxi řízení a hodnocení pracovního výkonu
 • "Best practicies" jako inspirace

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 
Lektor: Mgr. Andrea Drlá

 

IV. Modul: Systémové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení pracovní kariéry, talent management

Cíle: 
 • uvědomit si, jaké kroky je nutné zvládnout při vytvoření systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • zvládnout kroky tvorby efektivního systému vzdělávání zaměstnanců
 • seznámit se s praktickými návody, jak analyzovat vzdělávací a rozvojové potřeby, jak efektivně vzdělávání a rozvoj realizovat a hodnotit jejich praktickou účinnost

 

 

Obsah:
 • strategický a systémový přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
 • provázanost procesu vzdělávání s ostatními personálními procesy
 • kroky tvorby systému vzdělávání, odpovědnosti za jednotlivé fáze vzdělávání
 • nástroje analýzy vzdělávacích a rozvojových potřeb
 • plánování a projektování v oblasti vzdělávání, trendy v realizaci vzdělávání
 • hodnocení efektivnity vzdělávání, úrovně hodnocení, metody
 • trendy v oblasti rozvoje zaměstnanců

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 
Lektor: PhDr. Zdeňka Brázdová

 

V. Modul: Personální controlling

Cíle:
 • shrnout systémový přístup k managementu lidských zdrojů
 • připomentou si zásady požadavků norem jakosti v oblasti ŘLZ ve vazbách
 • naučit se stanovovat priority v oblasti ŘLZ v návazonosti a na strategické a operativní cíle
 • zvládnout zásady implementace efektivního personálního controllingu

 

Obsah:
 • systémový přístup k managementu lidských zdrojů - systém personálních procesů, jejich praktické propojení s respektováním požadavků norem managementu jakosti
 • personální controlling - zásady tvorby systému personálního controllingu, strategický personální contgrolling x operativní controlling, ukazatele personálního controllingu v nosných personálních procesech  (stanovování požadavků na způsobilost a kompetence, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, orientace a adaptace zaměstnanců, řízení a hodnocení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení pracovní kariéry - Talent Management, odměňování a motivace)

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 

Lektor: PhDr. Zdeňka Brázdová

 

VI. Modul: Pracovně-Právní minimum pro personalisty

"To, co musí znátkaždý personalista bez ohledu na délku své praxe"

 

Rozsah: 1 výcvikový den

 

 

Lektor: JUDr. Petr Bukovjan

 

 

Lektoři:

   

lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

Certifikovaná lektorka managementu a managementu lidských zdrojů, držitelka autorizace pro uznávání dalšího vzdělávání v profesní kvalifikaci PERSONALISTA (62-007-N) a s ní souvisejících povolání, praktické zkušenosti z implementace systémů managementu lidských zdrojů v řadě firem a institucí.

 

   

lektor

Mgr. Andrea Drlá

Držitelka autorizace k uznávání výsledků dalšího vzdělávání v profesní kvalifikaci PERSONALISTA (62-007-n) a s ní souvisejících povolání, praxe v oblasti managementu lidských zdrojů.

 

 

   

lektor

JUDr. Petr Bukovjan

Má pětiletou praxi jako vedoucí kontrolního oddělení úřadu práce, je členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a dále členem redakční rady časopisu Práce a Mzda. Publikuje v odborných časopisech a publikacích.

 

 

Cena kurzu:

20 933,-  Kč včetně DPH

 

 

 

 

Registrace kurzu

Registrujte se na kurz pomocí tohoto formuláře, budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

Jméno a příjmení:(*)
Please let us know your name.

Telefon:
Invalid Input

Váš e-mail:(*)
Please let us know your email address.

Poznámka:
Please let us know your message.

Opište kód:(*)
Invalid Input

 

­